Sunkid Lifts

SunKid mając na uwadze sukces ?magicznego dywanu? (przenośnik narciarski), proponuje innowacyjne, kompletne rozwiązania logistyczne, do długości ok. 350 m.

Szeroko zakrojony program instalacji wyciągów SunKid lift jest opracowywany i realizowany przez partnerskie firmy Bruckschlögl GmbH oraz Borer Lift AG, które mogą się poszczycić ponad 40-letnim doświadczeniem i niemal 4000 zainstalowanych wyciągów narciarskich. Program instalacji wyciągów Sun Kid zakłada system konstrukcji zespolonej, która może być łączona z około 80 różnymi typami wyciągów. O wyborze decydują: wielkość dostępnego terenu, możliwe utrudnienia, oczekiwana moc oraz warunki śniegowe. Istnieją cztery podstawowe typy wyciągów.

Zgodnie z wymogami dyrektywy 2000/9/WE wyciągi Sun Kid wpisują się w sposób zupełnie naturalny w strategię firmy, opierającą się na zapewnieniu najwyższej jakości oraz zorientowaniu na potrzeby klienta. Od ostatniej jesieni wszystkie wyciągi zostały certyfikowane, zgodnie z wymogami nowej ustawy o kolejkach linowych.

Archiwa

Kategorie

Meta

Get In Touch

Latest Posts